Nghiệm thu Nhiệm vụ “Thiết kế điển hình công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp”

Thứ sáu, 03/03/2023 10:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/3/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ “Thiết kế điển hình công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Quang - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Chuyên gia góp ý tại cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, ThS.KTS. Nguyễn Quốc Hoàng - Chủ trì Nhiệm vụ cho biết, cùng với sự phát triển của đất nước, những năm qua các khu công nghiệp phát triển nhanh về số lượng và quy mô, thu hút hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, tại nhiều khu công nghiệp, hệ thống thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện, nhà ở... phục vụ công nhân lao động vẫn chưa được đầu tư tương xứng; nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của người lao động; môi trường văn hóa ở nơi làm việc và nơi sinh sống của công nhân chưa được quan tâm xây dựng và phát triển. Do đó việc đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa, thể thao phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, người lao động khu công nghiệp là rất cần thiết.

Mục tiêu của Nhiệm vụ là đề xuất mô hình trung tâm thể thao văn hóa vui chơi giải trí cho công nhân các khu công nghiệp; quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, cơ sở vật chất nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, góp phần hiện thực hóa chủ trương nâng cao chất lượng sống cho người lao động các khu vực này.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát các khu công nghiệp tại nhiều địa phương trên toàn quốc; thu thập và tổng hợp, phân tích số liệu công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân khu công nghiệp, phân tích những ưu, nhược điểm của các công trình hiện có; tiến hành so sánh, từ đó đề xuất 3 mẫu thiết kế điển hình theo quy mô công nhân làm việc trong khu công nghiệp (loại I đối với khu công nghiệp có trên 10.000 công nhân; loại II đối với khu công nghiệp có từ 5.000 - 10.000 công nhân; loại III đối với khu công nghiệp dưới 5.000 công nhân).

Qua nghiên cứu, nhóm tác giả cũng kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ, xây dựng thiết chế và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân; phân loại các thiết chế công đoàn cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp phải gắn liền với quy hoạch, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa cho người lao động. Bên cạnh đó, kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố tạo môi trường thuận lợi, bố trí quỹ đất, ngân sách hợp lý để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao công cộng phục vụ nhu cầu cấp thiết của công nhân lao động trong các khu công nghiệp.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo đề cương đã được phê duyệt; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng các quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết đã tổng quan được bức tranh toàn diện về thực trạng công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân các khu công nghiệp. Theo Hội đồng, nhóm đã hoàn thành nhiều mẫu thiết kế điển hình công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp và đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị cụ thể, có tính khả thi. Tuy nhiên, Hội đồng góp ý các tác giả cần tập trung làm rõ hơn cơ sở đề xuất các mẫu thiết kế điển hình cho loại công trình này.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Hồ Chí Quang tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)