Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Cục Phát triển đô thị thực hiện

Thứ hai, 28/11/2022 17:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/11/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hướng đến phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam”, do Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) thực hiện. TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn được ủy quyền chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng - chủ trì Nhiệm vụ cho biết, cùng với xu thế toàn cầu, thời gian qua Việt Nam đã luôn quan tâm và coi trọng công tác phát triển đô thị, trong đó có phát triển đô thị thông minh.

Ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ- TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Để hiện thực hóa những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định này, việc nghiên cứu thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hướng đến phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam là rất cần thiết. Kết quả của nghiên cứu sẽ làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo về thí điểm phát triển đô thị thông minh ở cấp đô thị và khu đô thị.

Mục tiêu của nghiên cứu là rà soát, đánh giá thực trạng công tác quản lý dữ liệu dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng phát triển đô thị ở cấp đô thị và cấp tỉnh; đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu liên thông phù hợp thực tiễn Việt Nam, hướng đến phát triển đô thị thông minh; nghiên cứu xây dựng các quy định, hướng dẫn phương pháp xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cho các địa phương, làm cơ sở để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã phối hợp với chuyên gia chuyên ngành và chính quyền địa phương để thí điểm áp dụng triển khai xây dựng hệ thống cơ cở dữ liệu; nghiên cứu xây dựng quy trình, các bước tiến hành thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trong công tác quản lý, phát triển đô thị trên địa bàn; áp dụng phương pháp chuyên gia để hoàn thiện nghiên cứu; xây dựng cẩm nang hướng dẫn quy trình các bước tiến hành thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu. Nhóm đã đề xuất hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị được xây dựng trên một phần mềm phù hợp với yêu cầu từng địa phương, như một trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước, cài đặt tại máy chủ và vận hành trong mạng LAN của Sở Xây dựng. Việc duy trì vận hành hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cần đảm bảo tính linh hoạt và nhất quán, có khả năng tích hợp, chia sẻ số liệu, các dữ liệu phải gắn với nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao công sức, nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm cũng cần rà soát, biên tập lại báo cáo tổng kết đảm bảo súc tích hơn, trong đó chú ý tính chính xác của các chỉ tiêu thống kê về dân cư, đất đai, giao thông; làm rõ hơn nội hàm nghiên cứu, cách thức liên thông để hướng đến mục tiêu phát triển đô thị thông minh; chỉnh sửa các lỗi chế bản, lỗi đánh máy.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)