Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế của trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Thứ năm, 30/06/2022 17:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/6/2022, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thực trạng giảng dạy và học tập phần kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản và biên soạn giáo trình Bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học ngành Kỹ thuật xây dựng”. Dự án do trường Đại học Xây dựng Miền Trung chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Lê Đông Thành là Chủ tịch Hội đồng.


Đại diện nhóm Dự án báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng

Trình bày về tính cấp thiết của Dự án, TS.Nguyễn Phan Duy chủ nhiệm Dự án cho biết: hiện nay, để giảng dạy và học tập học phần Kết cấu bê tông cốt thép chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, các trường đại học trong nước sử dụng đề cương học phần và giáo trình đã cũ, hầu hết được biên soạn theo các tiêu chuẩn thiết kế cũ (từ TCVN 5574:2012 trở về trước). Bản thân TCVN 5574:2012 qua một thời gian áp dụng đã bộc lộ nhiều bất cập, và được thay thế bằng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. So với phiên bản cũ, tiêu chuẩn mới có nhiều thay đổi về vật liệu sử dụng, phương pháp tính toán và cấu tạo.

Xuất phát từ thực tế trên, để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập học phần Kết cấu bê tông cốt thép ngành Kỹ thuật xây dựng, bậc đại học, việc xây dựng lại đề cương và giáo trình theo tiêu chuẩn hiện hành là rất cần thiết.

Từ kết quả rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng về tài liệu giảng dạy và sử dụng tài liệu để giảng dạy, học tập tại các trường khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và một số trường đào tạo ngành xây dựng phía Bắc và phía Nam, đánh giá khả năng áp dụng tài liệu được biên soạn theo TCVN 5574:2018 phục vụ công tác giảng dạy và học tập, nhóm Dự án đã đề xuất đề cương, nội dung chi tiết, đồng thời tổ chức biên soạn nội dung chi tiết cho giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học, gắn với nhu cầu thực tiễn đề ra. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã kết hợp tham khảo tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập của các trường đại học trong nước có đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng và tài liệu của Liên bang Nga; tham khảo TCVN 5574:2012, TCVN 5574:2018 và tiêu chuẩn tương ứng của Liên bang Nga SP 63.13330.2012; tham khảo các quy định pháp lý hiện nay của nước ta liên quan tới nhu cầu nhân lực của ngành xây dựng, các quy định về đào tạo đại học, mở ngành đào tạo mới, khối lượng kiến thức tối thiểu bậc đại học...Sản phẩm của nhóm Dự án (Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản) đã cập nhật những kiến thức mới nhất và lồng ghép với các kiến thức thực tế.

Nhận xét về kết quả thực hiện Dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá cao công sức của nhóm tác giả để thực hiện khối lượng công việc rất lớn, về cơ bản đáp ứng các yêu cầu mục tiêu đề ra. Giáo trình được biên soạn 466 trang, có nhiều điểm mới so với các giáo trình trước đây, khối lượng bài tập lớn, có nhiều sơ đồ tính toán giúp sinh viên tham khảo và áp dụng vào tính toán ngay. Bên cạnh đó, Hội đồng đóng góp nhiều ý kiến để các tác giả lưu ý chỉnh sửa, hoàn thiện các sản phẩm Dự án. Theo đó, cần bổ sung thêm các tiêu chí khảo sát trong phiếu khảo sát, chú trọng khảo sát ý kiến chuyên gia để tăng tính thuyết phục cho sản phẩm Dự án; cần phân tích  sâu hơn các kết quả khảo sát; biên soạn lại các sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu đưa ra trong hợp đồng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Lê Đông Thành nhất trí với toàn Hội đồng, nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Đại học Xây dựng Miền Trung thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)