Nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn về ăn mòn cốt thép trong bê tông

Thứ ba, 21/06/2022 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các Nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ăn mòn cốt thép, do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện, bao gồm xây dựng các dự thảo tiêu chuẩn “Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do clorua”, “Phương pháp thử cho phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng điện trở phân cực trong hồ xi măng”, “Phương pháp xác định ảnh hưởng của phụ gia hóa học đối với sự ăn mòn cốt thép trong bê tông tiếp xúc với môi trường clorua”. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh
cuộc họp

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các Nhiệm vụ, thay mặt các nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Quý An, ThS. Phan Văn Quỳnh, ThS. Ninh Xuân Thắng nêu lên lý do, sự cần thiết thực hiện các Nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên, đồng thời cho biết, các dự thảo tiêu chuẩn đều được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn của Mỹ, có sự chỉnh sửa, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Theo báo cáo, tiêu chuẩn “Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do clorua” áp dụng cho những vật liệu sử dụng làm phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do clorua gây ra; kết quả thử nghiệm được thực hiện để đáp ứng tiêu chuẩn này không được sử dụng để xếp hạng tính năng hiện trường của các phụ gia ức chế ăn mòn clorua khác nhau.

Tiêu chuẩn “Phương pháp thử cho phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng điện trở phân cực trong hồ xi măng” quy định phương pháp xác định ảnh hưởng của phụ gia hóa học đến sự ăn mòn cốt thép trong bê tông. Phương pháp thử có thể được sử dụng để đánh giá các chất ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do clorua gây ra hoặc để đánh giá độ ăn mòn của phụ gia trong môi trường clorua, song không áp dụng cho nhũ tương.

“Phương pháp xác định ảnh hưởng của phụ gia hóa học đối với sự ăn mòn cốt thép trong bê tông tiếp xúc với môi trường clorua” quy định phương pháp xác định ảnh hưởng của phụ gia hóa học đến sự ăn mòn cốt thép trong bê tông, được sử dụng để đánh giá các vật liệu ức chế sự ăn mòn cốt thép trong bê tông do clorua gây ra. Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng để đánh giá độ ăn mòn của phụ gia trong môi trường clorua.

Tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng thống nhất với lý do, sự cần thiết thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên và nhất trí với phương pháp lựa chọn các tiêu chuẩn Mỹ làm cơ sở tham khảo trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, đảm bảo tính hội nhập và phù hợp với xu hướng xây dựng tiêu chuẩn hiện nay.

Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc của các nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; nội dung các báo cáo thuyết minh bám sát đề cương được duyệt, đã tổng quan được tình hình tiêu chuẩn hóa trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; các dự thảo tiêu chuẩn có bố cục hợp lý, tuân thủ đúng thể thức trình bày tiêu chuẩn Việt Nam và đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, các nhóm nghiên cứu cần rà soát, sử dụng chính xác và đồng nhất các thuật ngữ khoa học chuyên ngành, chỉnh sửa một số sai sót về đơn vị đo lường. Đối với tiêu chuẩn “Phương pháp thử cho phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng điện trở phân cực trong hồ xi măng”, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần xem xét điều chỉnh tên tiêu chuẩn thành “Phương pháp thử cho phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng điện trở phân cực trong nước chiết xi măng”.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Hiệp đánh giá, trong khuôn khổ thời hạn được giao, các nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ số lượng sản phẩm theo hợp đồng và đảm bảo chất lượng; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định hiện hành. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng các dự thảo tiêu chuẩn, các nhóm nghiên cứu cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của Hội đồng, sớm chỉnh sửa, hoàn thiện các sản phẩm của Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)