Nghiệm thu dự thảo TCVN 10304:20xx “Móng cọc - Yêu cầu thiết kế”

Thứ ba, 05/10/2021 14:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 4/10/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá nghiệm thu dự thảo TCVN 10304:20xx “Móng cọc - Yêu cầu thiết kế” do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Trình bày lý do, sự cần thiết xây dựng TCVN 10304:20xx “Móng cọc - Yêu cầu thiết kế”, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Trần Huy Tấn cho biết: tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở soát xét TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế, có cập nhật nội dung Tiêu chuẩn SP 24.13330.2011 của Nga và các phiên bản bổ sung, cập nhật của Tiêu chuẩn SP vào các năm 2016, 2018, 2019. Việc soát xét được nhóm nghiên cứu thực hiện theo hướng hội nhập quốc tế, có tham khảo một số tiêu chuẩn châu Âu, đồng thời kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam.

Bố cục dự thảo Tiêu chuẩn TCVN 10304:20xx bao gồm các phần phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; nguyên tắc chung; yêu cầu về khảo sát; phân loại cọc; thiết kế móng cọc; các yêu cầu về cấu tạo cọc và đài cọc; các phụ lục đi kèm.

Theo TS. Trần Huy Tấn, những bổ sung, cập nhật của dự thảo Tiêu chuẩn tập trung chủ yếu vào rà soát, điều chỉnh hợp lý bố cục Tiêu chuẩn; cập nhật, soát xét các phương pháp tính sức chịu tải của cọc; soát xét các vấn đề về khảo sát, thí nghiệm, cấu tạo móng, cọc xuyên đá, độ lún cọc đơn.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ theo đề cương đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình xây dựng, do đó, các thành viên Hội đồng gồm những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình xây dựng của Việt Nam như PGS.TS Nguyễn Bá Kế, PGS.TS Đoàn Thế Tường, TS. Nguyễn Anh Dũng (đều thuộc Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình); TS. Nguyễn Văn Dũng (Đại học Xây dựng); PGS.TS Trần Thượng Bình (Đại học Kiến trúc Hà Nội); GS.TS Nguyễn Tiến Chương (Đại học Thủy lợi); TS. Nguyễn Đại Minh (Viện Khoa học công nghệ và xây dựng) đã trao đổi, thảo luận kỹ và góp ý rất chi tiết, cụ thể nhằm giúp nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Lê Minh Long tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu, sớm hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh và dự thảo Tiêu chuẩn để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu dự thảo TCVN 10304:20xx “Móng cọc - Yêu cầu thiết kế”, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)