Nghiệm thu các nhiệm vụ Khoa học công nghệ của Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thứ hai, 27/09/2021 17:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2021, Bộ Xây dựng họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì thực hiện, bao gồm “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G” (mã số RD 42-19) và “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy” (mã số RD 51-19). Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Lê Minh Long Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng nghiệm thu

Về sự cần thiết thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G”, PGS.TS Vũ Quốc Anh  chủ nhiệm đề tài cho biết: ở Việt Nam những năm gần đây, các tháp viễn thông kết cấu thép với chiều cao lớn được xây dựng ngày càng nhiều để đáp ứng yêu cầu của các ngành thông tin di động, công nghệ thông tin, viễn thông, phát thanh và truyền hình. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu bão mạnh, trong khi các công trình kết cấu thép cao từ 100m trở lên là kết cấu mảnh, nhạy cảm với tải trọng gió, nguy hiểm với gió bão. Trên thực tế đã có một số công trình tháp viễn thông  cao đã bị đổ do bão. Cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa có tiêu chuẩn riêng cho việc tính toán tháp viễn thông bằng thép. Tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G được áp dụng tính toán tháp và trụ thép viễn thông với độ tin cậy cao, dễ áp dụng. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G để áp dụng tính toán tháp và trụ thép có xét điều kiện thực tế của Việt Nam là rất cần thiết.

Qua nghiên cứu, nhóm đề tài đã đưa ra được quy trình tính toán tháp và trụ viễn thông bằng thép, một số kiến nghị và khuyến cáo việc áp dụng tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G trong tính toán tháp và trụ viễn thông thép ở Việt Nam.

Sản phẩm của đề tài ngoài báo cáo tổng kết còn có dự thảo Hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu tháp và trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G, có xét đến những đặc điểm về khí hậu, đặc thù kỹ thuật của Việt Nam và các tiêu chuẩn có liên quan, áp dụng cho công tác thiết kế, thẩm tra, thẩm định và quản lý nhà nước đối với các công trình tháp và trụ viễn thông ở Việt Nam.

Kết quả đề tài được các ủy viên Hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có thể tham khảo khi thiết kế các kết cấu tháp, trụ đỡ ăng ten bằng thép tự đứng hoặc có dây co ở Việt Nam theo tiêu chuẩn Mỹ TIA-222-G. Hướng dẫn đã làm rõ và chi tiết hơn các vấn đề trong tiêu chuẩn thiết kế này như gió, động đất, vật liệu thép liên quan đến điều kiện Việt Nam, có thể áp dụng tốt. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp thêm một số ý kiến về số liệu tính toán và nội dung để nhóm đề tài hoàn thiện thêm.

Về nhiệm vụ “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy”, PGS.TS Chu Thị Bình chủ nhiệm đề tài cho biết: theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” và TCVN 2622:1995 “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế”, tất cả các công trình, đặc biệt đối với công trình thép, cần đảm bảo yêu cầu chịu lực và sử dụng bình thường và yêu cầu an toàn cháy. Hiện nay Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn, chỉ dẫn hay phương pháp tính toán thiết kế kết cấu thép đảm bảo an toàn cháy. Do vậy, việc biên soạn Chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo an toàn cháy có ý nghĩa thực tế và cấp thiết.

Kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm báo cáo tổng kết và Chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy. Trong báo cáo tổng kết, nhóm nghiên cứu đề cập đến những nội dung chính như: nghiên cứu tổng quan, nghiên cứu các tính chất nhiệt lý của vật liệu bọc chống cháy ở Việt Nam dựa trên kết quả thực nghiệm; nghiên cứu đánh giá các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy của kết cấu thép; nghiên cứu phương pháp tính toán giới hạn chịu lửa của kết cấu thép có bọc vật liệu chống cháy. Phần nội dung Chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy được tóm tắt trong chương 6 của báo cáo tổng kết và được trình bày chi tiết ở Chỉ dẫn thiết kế.

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm đề tài hoàn thành khối lượng công việc tương đối lớn, rất công phu. Nội dung báo cáo được trình bày rõ ràng mạch lạc, đã đưa ra được các khuyến nghị phù hợp với nhu cầu thực tế của Việt Nam hiện nay. Kết quả đạt được của đề tài sau khi được hoàn thiện có thể coi như cơ sở dữ liệu có ý nghĩa thực tiễn và có khả năng tham khảo, áp dụng cho các cá nhân, đơn vị liên quan đến công tác thiết kế chịu lửa cho kết cấu thép hoặc lựa chọn giải pháp bọc bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép. Cụ thể, Hội đồng góp ý nhóm đề tài nên lược bớt một số nội dung trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật trình bày tại phần phụ lục của báo cáo; kiểm tra, đối chiếu lại một số thuật ngữ, khái niệm hoặc đại lượng được viện dẫn từ các tiêu chuẩn châu Âu; kiểm tra và làm rõ hơn một số vấn đề kỹ thuật. Trong Chỉ dẫn thiết kế, cần nêu rõ phạm vi áp dụng của các bảng tra thực hành phục vụ thiết kế; bổ sung một số thuật ngữ; thống nhất sử dụng thuật ngữ “nhiệt độ tới hạn” thay cho “nhiệt độ giới hạn”…

Cả hai đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua, với kết quả đều đạt loại Khá.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)