Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về chính sách đất đai

Thứ hai, 30/08/2021 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 30/8/2021 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, cùng các điểm cầu tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cùng các cán bộ chủ chốt của Bộ Xây dựng tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cũng còn những hạn chế, vì vậy Ban Bí thư đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận vào những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan.

Toàn cảnh điểm cầu Bộ Xây dựng

Trong bài phát biểu đề dẫn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã khái quát quá trình triển khai Quyết định của Ban Bí thư về tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW. Theo đó, công tác tổng kết được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nội dung tổng kết của các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Trung ương; ý kiến các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành có tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai; đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới; tham vấn ý kiến của các tổ chức quốc tế có uy tín…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng cho biết, để có cơ sở tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/CP trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo đề nghị các đại biểu đóng góp cho dự thảo Báo cáo, cụ thể là cho ý kiến đối với các nội dung sau: 4 nhóm nội dung về thành tựu đã đạt được và 6 nhóm nội dung về hạn chế, yếu kém; 3 nhóm nội dung về nguyên nhân và kết quả thực hiện, đặc biệt là những vấn đề rút ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết tại các địa phương và các cơ quan đơn vị; 7 quan điểm lớn về tầm nhìn, mục tiêu được trình bày trong dự thảo; nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhất là 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đột phá; các kiến nghị, đề xuất xây dựng Nghị quyết mới.

Hội nghị góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW tại điểm cầu các địa phương

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/CP, đánh giá cao những nội dung được tổng kết, rút ra sau 9 năm thực hiện Nghị quyết, đồng thời trao đổi về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý đất đai ở nước ta trong giai đoạn mới.

Các ý kiến tại Hội nghị cũng thống nhất kiến nghị, đề xuất việc xây dựng Nghị quyết mới về “Những chủ trương, định hướng lớn nhằm quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nhằm định hướng cho công tác quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)