Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh thực hiện

Thứ năm, 08/07/2021 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 8/7/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến để đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh thực hiện, với nội dung “Nghiên cứu quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản mạng lưới cấp nước đô thị trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) và đề xuất chương trình đào tạo quản lý mạng lưới cấp nước”. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo Hội đồng, ThS. Nguyễn Nguyên Vũ – chủ nhiệm đề tài cho biết, trong thời đại cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng đô thị là xu hướng tất yếu, đã được nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới áp dụng. Trong khi đó, tại Việt Nam, sử dụng GIS trong ngành cấp nước còn thiếu và chưa đồng đều giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo của ngành Xây dựng hiện vẫn thiếu chương trình đào tạo GIS bài bản cho ngành nước. Do đó, việc thực hiện đề tài là đặc biệt cần thiết.

Mục tiêu chung của đề tài nhằm đề xuất chương trình đào tạo quản lý mạng lưới cấp nước dựa trên quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu GIS. Mục tiêu cụ thể nhằm hệ thống hóa quy trình thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quản lý tài sản mạng lưới; xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu tài sản mạng lưới cấp nước bằng phần mềm ArcGIS; đề xuất điều chỉnh khung chương trình đào tạo ngành cấp nước hệ Cao đẳng chính quy theo hướng bổ sung module ứng dụng GIS quản lý mạng lưới; đề xuất chương trình đào tạo hệ Sơ cấp cho nghề quản lý tài sản mạng lưới cấp nước bằng GIS.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tham khảo nhiều tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, áp dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, thu thập ý kiến chuyên gia và khảo sát thực tế tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cùng các công ty, xí nghiệp cấp thoát nước ở một số tỉnh phía Nam.

Kết thúc quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm đề tài theo đề cương được phê duyệt, gồm: quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quản lý tài sản mạng lưới cấp nước; điều chỉnh chương trình đào tạo hệ Cao đẳng chính quy ngành cấp nước theo hướng tiếp cận công nghệ GIS quản lý mạng lưới; xây dựng chương trình đào tạo hệ Sơ cấp nghề quản lý tài sản mạng lưới cấp nước bằng GIS; xây dựng giáo trình ArcGIS cơ bản và nâng cao cho ngành cấp nước.

Theo nhóm nghiên cứu, GIS là khoa học nền phục vụ đa ngành nên quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản mạng lưới cấp nước đô thị trên hệ thống GIS có thể áp dụng hiệu quả cho các ngành khác như điện lực, viễn thông.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận sự nghiêm túc, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài. Hồ sơ nghiệm thu đề tài tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành. Báo cáo tổng kết có thông tin phong phú, nội dung logic, đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu GIS từ bước thu thập, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho đến bước thiết kế, xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý mạng lưới cấp nước và áp dụng cho các ngành quản lý khác. Từ đó xây dựng chương trình đào tạo ngành cấp thoát nước theo hướng ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý, vận hành mới.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số thiếu sót trong báo cáo, có những ý kiến góp ý xác đáng giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, như: nên tham khảo, kế thừa kết quả các dự án, công trình nghiên cứu trong nước có liên quan, đồng thời đánh giá kỹ hơn thực tế giảng dạy GIS trong các trường đào tạo của ngành Xây dựng làm cơ sở đưa ra các đề xuất mang tính cụ thể và khả thi hơn; xem xét, đưa ra điều kiện đối với giảng viên tham gia giảng dạy các module chương trình đào tạo quản lý mạng lưới cấp nước...

Kết luận cuộc họp, Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh tổng hợp những nội dung góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, sớm hoàn chỉnh báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)