Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thực hiện

Thứ sáu, 12/03/2021 17:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thực trạng và đề xuất mô hình quản lý, khai thác số liệu đầu ra của hệ thống dữ liệu thông tin bất động sản Việt Nam”, do nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thực hiện. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện dự án, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: thị trường bất động sản là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Để thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững, cần xây dựng hệ thống thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu chính xác về tình hình thị trường, vừa phục vụ công tác quản lý nhà nước vĩ mô của Chính phủ, vừa tạo hiệu quả cho hoạt động đầu tư và giao dịch mua bán bất động sản trên thị trường.

Từ năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cùng các văn bản liên quan để tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay, do một số nguyên nhân, việc thực hiện Nghị định còn gặp khó khăn, kết quả chưa được như kỳ vọng.

Chính vì vậy, việc điều tra, khảo sát thực trạng và đề xuất mô hình quản lý, khai thác số liệu đầu ra của hệ thống dữ liệu thông tin bất động sản Việt Nam là cần thiết, nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện, nhu cầu sử dụng, khai thác dữ liệu đầu ra thông tin thị trường bất động sản; đồng thời đề xuất mô hình thu thập, quản lý, khai thác số liệu đầu ra của hệ thống dữ liệu thông tin thị trường bất động sản Việt Nam.

Để thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp khoa học như thống kê, tổng hợp, phân tích, đối chứng, so sánh, áp dụng phương pháp điều tra trực tiếp và gián tiếp (gửi mẫu phiếu điều tra, khảo sát đến các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch vụ bất động sản, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan).

Qua thu thập, tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát thông tin dữ liệu thị trường bất động sản Việt Nam tại 6 tỉnh thành là Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh,  Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa, nhóm nghiên cứu đã đưa ra kiến nghị xây dựng mô hình thu thập, quản lý, khai thác số liệu đầu ra của hệ thống dữ liệu thông tin thị trường bất động sản Việt Nam. Theo đó, Bộ Xây dựng là đơn vị quản trị hệ thống, thống nhất quản lý và khai thác toàn bộ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Việt Nam; các Sở Xây dựng là các quản trị viên, thống nhất quản lý và khai thác toàn bộ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong phạm vi quản lý, đồng thời là đơn vị khởi tạo thông tin, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị cập nhật thông tin; các đối tượng tham gia cập nhật thông tin trực tiếp vào hệ thống thông tin dữ liệu thị trường bất động sản Việt Nam.

Theo nhận xét của Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng, dự án đã tổng hợp được các thông tin cơ bản về thị trường bất động sản Việt Nam tại một số tỉnh, thành, đánh giá được nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu thị trường bất động sản của các tổ chức, cá nhân, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, thu thập, khai thác sử dụng thông tin thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất mô hình thu thập, quản lý, khai thác số liệu đầu ra của hệ thống dữ liệu thông tin thị trường bất động sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng cần cập nhật, bổ sung vai trò dữ liệu đầu vào của các lĩnh vực có liên thông với cơ sở dữ liệu thông tin bất động sản; rà soát, biên tập, chỉnh sửa đảm bảo bố cục báo cáo ngắn gọn, súc tích hơn.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện dự án nhằm từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin bất động sản Việt Nam, lưu ý nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dự án, trình Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)