Ban chỉ đạo Dự án Tăng cường năng lực trong phát triển các công cụ quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng họp lần thứ hai

Thứ tư, 02/12/2020 18:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/12/2020, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng diễn ra cuộc họp lần thứ hai của Ban chỉ đạo Dự án Tăng cường năng lực trong phát triển các công cụ quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng (SMTC), với sự tham dự của lãnh đạo Cục Kinh tế Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng JICA Việt Nam và các chuyên gia JICA tại điểm cầu trực tuyến Nhật Bản.

Toàn cảnh cuộc họp

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Xây dựng, ông Đàm Đức Biên - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng cho biết: trong giai đoạn từ tháng 3 - 12/2020, do tác động của đại dịch Covid-19, nhóm chuyên gia tư vấn Nhật Bản không thể sang làm việc tại văn phòng Bộ Xây dựng như dự kiến, tuy nhiên các cuộc họp, trao đổi chuyên môn giữa các bên vẫn diễn ra đúng định kỳ theo hình thức trực tuyến, đảm bảo tiến độ Dự án SMTC.

Tại cuộc họp, các bên liên quan đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến Dự án SMTC: đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Dự án trong thời gian qua, kế hoạch triển khai các hoạt động của từng đầu ra, sơ bộ hoạt động khảo sát thực tế, khuyến nghị cải thiện mở rộng phạm vi triển khai Dự án (trong trường hợp cần thiết).

Dự án SMTC bao gồm 5 đầu ra: tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng về xác định định mức chi phí trực tiếp đối với vật liệu, nhân công và máy thi công; tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng về xác định giá vật liệu, nhân công và máy thi công; tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng để cải thiện công tác lập dự toán chi phí gián tiếp; tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng về xác định định mức khảo sát, thiết kế, giám sát thi công; tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng về cải thiện hệ thống và quy trình lập dự toán dự án đầu tư xây dựng.

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường năng lực của Bộ Xây dựng trong việc cải thiện hệ thống dự toán chi phí các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn công.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)