Nghiệm thu Nhiệm vụ Sự nghiệp kinh tế của Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 16/10/2020 09:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/10/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp nghiệm thu Nhiệm vụ Sự nghiệp kinh tế “Nghiên cứu xây dựng Khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị” do Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng thực hiện. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu Dự án

Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ tại Hội đồng, ThS.Nguyễn Dư Minh - chủ nhiệm dự án cho biết: mục tiêu chung của dự án nhằm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai  đoạn 2013-2020” đã được Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 (gọi tắt là Quyết định 2623/QĐ-TTg); tăng cường khả năng ứng phó của ngành xây dựng và các đô thị đối với thiên tai, biến đổi khí hậu. Mục tiêu cụ thể nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình 1 của Quyết định 2623/QĐ-TTg, đó là: xây dựng khung hướng dẫn đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và điều tra, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển hệ thống đô thị Việt Nam (đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao theo danh mục của Quyết định 2623/QĐ-TTg); triển khai nhiệm vụ tại Chương trình 4 của Quyết định  2623/QĐ-TTg về Hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn vừa qua, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai điều tra khảo sát đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị. Do thiếu khung hướng dẫn nên nhiều địa phương gặp lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Mỗi địa phương có cách đánh giá khác nhau, lĩnh vực khác nhau, mức độ chuyên sâu khác nhau và chưa có sự thống nhất chung giữa các tiêu chí, lĩnh vực đánh giá. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 2623/QĐ-TTg trong việc triển khai Đề án nêu trên là hết sức cần thiết. Đến nay, đã có một số nghiên cứu trong và ngoài nước nỗ lực tìm ra phương pháp đánh giá, tuy nhiên các nghiên cứu vẫn chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tế. Việc triển khai thực hiện dự án của Cục Phát triển đô thị sẽ góp phần giải quyết bài toán này.

Nhận xét về kết quả đạt được của nhiệm vụ, các ủy viên Hội đồng đánh giá: nhóm dự án cơ bản đã nghiên cứu đề xuất Khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị; thực hiện áp dụng thí điểm cho 06 đô thị và thí điểm sâu, một trường hợp là thành phố Cà Mau. Nhóm đã đánh giá tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu và tình hình triển khai đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong bối cảnh phát triển đô thị tại Việt Nam theo đặc thù phân loại đô thị, phân vùng kinh tế theo định hướng 445, đề án 2623; một số tác động biến đổi khí hậu theo kịch bản 2012, 2016 theo các loại hình tác động (gia tăng tần xuất, cường độ bão, hạn hán, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, nước biển dâng,...) tới các lĩnh vực kinh tế-xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng đô thị, môi trường đô thị. Nhóm cũng đã khái quát hóa cơ sở lựa chọn 06 đô thị thí điểm: Mường Lay (Điện Biên), Hạ Long (Quảng Ninh), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Gia Nghĩa (Đắk Nông), Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu), Cà Mau theo các tiêu chí vùng miền, loại đô thị, quy mô, lĩnh vực chịu tác động, số lượng; đáp ứng được đặc trưng cho các vùng miền và chịu các loại hình tác động biến đổi khí hậu khác nhau.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng trao đổi với nhóm dự án một số nội dung nhằm hoàn thiện nhiệm vụ. Theo đó, báo cáo cần làm rõ hơn tính tương đồng về điều kiện, tình trạng tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế-xã hội giữa các đô thị quốc tế và các đô thị tại Việt Nam để đảm bảo các đề xuất sẽ phù hợp, khả thi; số liệu khảo sát, đánh giá thực trạng tác động của biến đổi khí hậu đối với 06 đô thị thí điểm cần được giới thiệu trong kết quả để sử dụng làm tài liệu tham khảo. Hội đồng cũng đề nghị bổ sung ý kiến của các Sở Xây dựng về việc hình thành Khung hướng dẫn này bởi đây là đối tượng sử dụng chính.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá dự án có giá trị thực tiễn; kết quả nghiên cứu của dự án là công cụ hữu ích cho các địa phương trong  việc nhận diện, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu cũng như làm cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. 

Dự án “Nghiên cứu xây dựng Khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị” đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua với kết quả đạt loại Khá.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)