Nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ sáu, 16/10/2020 09:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/10/2020, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Nêu rõ lý do, sự cần thiết phải xây dựng TCVN “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, chủ nhiệm đề tài - TS. Nguyễn Đức Thắng cho biết: tiêu chuẩn được biên soạn nhằm thay thế TCVN 4453:1995, trên cơ sở biên dịch từ tiêu chuẩn Nga CTO NOCTPOU 2.6.54-2011.

Tiêu chuẩn mới quy định các yêu cầu khi thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt theo toàn khối bằng hỗn hợp bê tông với khối lượng thể tích 1.800 - 2.500 kg/m3, được trộn tại công trường hoặc được vận chuyển tới công trường từ các trạm trộn bê tông tập trung. Những yêu cầu và quy định tại tiêu chuẩn này có thể được sử dụng làm căn cứ khi biên soạn tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép bằng các phương pháp thi công đặc biệt, các chỉ dẫn kỹ thuật về công tác bê tông khi thi công và nghiệm thu các cấu kiện, kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước, các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong các công trình giao thông, thủy lợi và thủy điện.

Tiêu chuẩn này không áp dụng trong các trường hợp: Khi sản xuất các cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn; khi sản xuất, thi công và nghiệm thu các cấu kiện, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép sử dụng bê tông tổ ong, bê tông cốt liệu rỗng và bê tông siêu nặng; khi sản xuất, thi công và nghiệm thu các cấu kiện và kết cấu sử dụng các loại bê tông đặc biệt khác; đối với các cấu kiện thi công bằng phương pháp vữa dâng, phương pháp cốt liệu đặt trước; đối với các kết cấu đặc biệt khác được thiết kế theo quy định riêng.

Nội dung tiêu chuẩn bao gồm các phần: Phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; các quy định chung; công tác cốp pha; công tác cốt thép; vật liệu để chế tạo bê tông; hỗn hợp bê tông; thi công bê tông; kiểm tra và nghiệm thu; phụ lục kèm theo.

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm nghiên cứu IBST đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hợp đồng. Dự thảo tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở biên dịch từ tiêu chuẩn của Nga, đảm bảo kế thừa những nội dung quan trọng của TCVN 4453:1995, đồng thời có cập nhật, bổ sung những nội dung liên quan đến tiến bộ khoa học công nghệ hiện nay. Bố cục dự thảo tiêu chuẩn hợp lý, dễ hiểu và dễ áp dụng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần lưu ý sử dụng các thuật ngữ khoa học chuyên ngành một cách thống nhất; lược bỏ một số câu, đoạn tránh trùng lặp.

Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu dự thảo TCVN “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” với kết quả đạt loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)