Bộ Xây dựng tập huấn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Thứ năm, 15/10/2020 13:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ngày 15/10/2020, Văn phòng Bộ Xây dựng phối hợp với Vụ Pháp chế (thuộc Bộ Xây dựng) tổ chức tổ chức Chương trình tập huấn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Toàn cảnh chương trình tập huấn

Đối tượng tham gia tập huấn gồm có Lãnh đạo các Cục, Vụ, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng; toàn bộ thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP theo Quyết định số 941/QĐ-BXD ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; công chức, viên chức của Cục, Vụ tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, được giao nhiệm vụ có liên quan. Báo cáo viên tại buổi tập huấn là lãnh đạo, chuyên gia Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.

Mục tiêu Chương trình tập huấn nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng nắm bắt và chỉ đạo triển khai kịp thời việc thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được Bộ giao, trong đó có các quy định về thủ tục hành chính, yêu cầu và điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, buổi tập huấn còn giúp công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ sử dụng hiệu quả phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần có tài khoản đăng ký trên Công dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu tại mục 2.1 Công văn số 4932/BXD-VP ngày 9/10/2020 của Bộ Xây dựng.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)