Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán tải lạnh - tải nhiệt mới cho thiết kế hệ thống điều hòa không khí ở Việt Nam”

Thứ sáu, 10/07/2020 15:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/7/2020, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán tải lạnh - tải nhiệt mới cho thiết kế hệ thống điều hòa không khí ở Việt Nam”.

Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Bảo vệ đề tài trước Hội đồng, GS.TS. Trần Ngọc Chấn - Chủ nhiệm đề tài nêu lên tính cấp thiết phải xây dựng phương pháp tính toán tải lạnh - tải nhiệt mới cho thiết kế hệ thống điều hòa không khí ở Việt Nam, đồng thời cho biết, mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán tải lạnh - tải nhiệt theo chế độ không ổn định có tích hợp điều kiện khí hậu Việt Nam để phục vụ thiết kế hệ thống điều hòa khí hậu, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và năng lượng sử dụng trong các công trình xây dựng.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã sưu tầm, nghiên cứu hệ thống tài liệu liên quan đến tính toán tải lạnh dùng cho thiết kế các hệ thống điều hòa không khí trong công trình xây dựng; đồng thời áp dụng phương pháp kế thừa các kết quả đã nghiên cứu trong nước, quốc tế và các phương pháp khác, như: Phương pháp so sánh; phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả phương pháp mới; lấy ý kiến chuyên gia; phương pháp hàm chuyển đổi; phương pháp chênh lệch nhiệt độ tổng tương đương, chênh lệch nhiệt độ tải lạnh/hệ số tải lạnh; phương pháp chuỗi thời gian bức xạ.

Báo cáo tổng kết đề tài bao gồm các Chương: Mở đầu; Tổng quan; Xây dựng phương pháp tính toán tải lạnh - tải nhiệt theo chế độ không ổn định phù hợp với điều kiện Việt Nam; Đánh giá tính hiệu quả của phương pháp tính toán tải lạnh - tải nhiệt theo chế độ không ổn định; Kết luận và kiến nghị.

Để phương pháp tính toán tải lạnh - tải nhiệt mới theo chế độ không ổn định phục vụ cho thiết kế hệ thống điều hòa không khí được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, đề tài kiến nghị xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu thông số khí hậu tính toán cho các địa phương, đồng thời biên soạn phần mềm tính toán trên web để phục vụ cho thiết kế điều hòa khí hậu theo chế độ không ổn định “Made in Vietnam”.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã có những nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các sản phẩm đề tài theo Hợp đồng đã ký.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh đánh giá, nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Xây dựng đã rất nghiêm túc, nỗ lực và dành nhiều thời gian, công sức thực hiện đề tài. Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài được thực hiện công phu, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, chất lượng đảm bảo. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần xem xét, rà soát Báo cáo tổng kết đề tài, lưu ý sử dụng thống nhất và chính xác các thuật ngữ chuyên ngành, các nội dung hướng dẫn kỹ thuật cần được trình bày chi tiết, cụ thể hơn.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán tải lạnh - tải nhiệt mới cho thiết kế hệ thống điều hòa không khí ở Việt Nam”, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)