6 danh mục công trình không phải lập dự án đầu tư

Thứ bẩy, 08/10/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tại Dự thảo quy định thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn Hà nội, Khoản 3 Điều 4 quy định 6 danh mục công trình không phải lập dự án đầu tư mà chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình để trình phê duyệt bao gồm: Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo, trừ các công trình sử dụng vốn ngân ách nhà nước nhằm mục đích tu bổ, tôn tạo di tích có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên; công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tê - xã hội, quy hoạch xây dựng, đã có chủ trương đầu tư và hiệu quả rõ rệt, có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng; công trình hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng và đã có kế hoạch đầu tư hàng năm; các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội, đô thị sử dụng vốn ngân sách có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng; công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp xây dựng mới trụ sở cơ quan, nhà ở sử dụng vốn ngân sách có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng. Đối với các công trình xây dựng không sử dụng vốn ngân sách có tổng mức đầu tư dưới 5tỷ đồng thì được xét tuỳ từng trường hợp cụ thể phải lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình và phải làm rõ hiệu quả trước khi quyết định đầu tư.
Nguồn Báo Xây dựng, 6/10/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)