Công nhận bổ sung khả năng thực hiện các phép thử của Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình xây dựng-Sở Xây dựng Lai Châu

Thứ ba, 08/05/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 8/5/2007 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 679/QĐ-BXD Công nhận bổ sung khả năng thực hiện các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này của Trung tâm  tư vấn và kiểm định chất lượng công trình xây dựng -Sở Xây dựng Lai Châu, mã số LAS-XD459, địa chỉ: Phường Tân Phong-Thị xã Lai Châu-Tỉnh Lai Châu.

Danh mục các phép thử được công nhận theo Quyết định này là: Bê tông nhựa; Nhựa BITUM; Thử cơ lý Vật liệu bột khoáng trong B.T. N.

Phòng được phép sử dụng dấu mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành, theo đúng quy định trong Quyết định số 65/BXD-KHCN, ngày 22/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong phiếu kết quả phải đóng dấu LAS-XD..., mới có giá trị pháp lý. Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn tương đương khác như: ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS.

Phòng thí nghiệm phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm định thiết bị thử nghiệm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2009.

Ban biên tập Website-Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)