Công văn của Bộ Xây dựng về thực hiện việc mua sắm trang thiết bị thuộc Chương trình mục tiêu đối với các Trường Đào tạo

Thứ tư, 03/05/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/4/2006 Bộ Xây dựng đã ra Công văn số 733/BXD-KTTC gửi các Trường Đào tạo, các Tổng Công ty trực thuộc Bộ về thực hiện việc mua sắm trang thiết bị thuộc Chương trình mục tiêu đối với các Trường đào tạo.
Để thực hiện chương trình mục tiêu năm 2006; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 599/QĐ-BXD ngày 31/3/2006 phê duyệt danh mục thiết bị chương trình mục tiêu cho các Trường Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Bộ hướng dẫn các Trường thực hiện triển khai mua sắm thiết bị tài sản Chương trình mục tiêu năm 2006 như sau:
- Được thực hiện sự uỷ quyền của Bộ về:
+ Lập kế hoạch đấu thầu;
+ Phê duyệt và lựa chọn hình thức đấu thầu phù hợp với giá trị gói thầu theo quy định hiện;
+ Phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
Sau khi lựa chọn nhà thầu báo cáo kết quả về Bộ để theo dõi, quản lý.
- Thủ trưởng các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện mua sắm thiết bị, tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả; thiết bị mua sắm đúng danh mục, đạt chất lượng kỹ thuật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình về mua sắm tài sản.
Theo hướng dẫn trên, các Tổng Công ty hướng dẫn các Trường trực thuộc thực hiện việc mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn tự bổ sung đối ứng của Tổng Công ty.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)