Ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 367:2006 "Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại "

Thứ năm, 23/03/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/3/2006 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 07/2006/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 367:2006 "Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại". Tiêu chuẩn này quy định phân loại vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng.
Vật liệu chống thấm trong xây dựng được phân loại như sau:
1.Theo nguồn gốc nguyên liệu, vật liệu chống thấm được phân thành: Vô cơ, Hữu cơ. Hỗn hợp vô cơ và hữu cơ.
2. Theo trạng thái sản phẩm, vật liệu chống thấm được phân thành:
Dạng lỏng: Dung môi nước, Dung môi hữu cơ, Không dung môi.
Dạng paste: Một thành phần, Nhiều thành phần.
Dạng rắn: Dạng hạt, Dạng thanh, Dạng băng, Dạng tấm.
3. Theo nguyên lý chống thấm, vật liệu chống thấm được phân thành: Chống thấm bề mặt, Chống thấm toàn khối, Chống thấm chèn, lấp đầy.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)