Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 385 thuộc Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Thuần Công

Thứ năm, 23/02/2023 09:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 25/GCN-BXD về việc Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Thuần Công đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 4U, đường 827, Khu Phố 2, Phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0303783102

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và nghiên cứu công nghệ xây dựng

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 4U Đường 827, Khu Phố 2, Phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 385

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 385 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Gạch ốp lát; Gạch granit, đá ốp lát xây dựng; Thử nghiệm các chỉ tiêu ngói xi măng cát; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp, ngói xi măng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm hóa xi măng; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm phụ gia khoáng hoạt tính cho bê tông; Phụ gia khoáng cho xi măng (cường độ hoạt tính); Phụ gia hoạt tính tro bay dung cho BT, vữa xây và xi măng; Phân tích hóa nước; Phân tích hóa nước (nước ăn uống và nước sinh hoạt); Phân tích hóa nước (nước thải); Phân tích hóa cơ bản đất sét, VLXD; Phân tích hóa cơ bản đá vôi; Phân tích hóa chất dùng trong CN thủy tinh; Phân tích hóa than; Kiểm tra chất lượng đất; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thí nghiệm tại hiện trường; Thí nghiệm cơ lý nhựa bitum; Thử các chỉ tiêu cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm bentonite và Polyme; Thử nghiệm bê tông nhựa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 147/GCN-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_25-GCN-BXD_22022023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 25/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)