Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1265 thuộc Công ty cổ phần kiểm định công trình giao thông Thái Bình Dương

Thứ tư, 30/11/2022 16:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 366/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định công trình giao thông Thái Bình Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 497 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Mã số thuế: 1401888507

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm định Xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 497 Lô Đại Hành, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1265

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1265 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa, bê tông nhẹ; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhựa đường; Thử nghiệm nhựa đường gốc axit; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm Bentonite; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch Terrazzo; Thử nghiệm nước dùng trong xây dựng; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Thử nghiệm cơ lý đất; Hỗn hợp xi măng và đất, đất gia cố chất kết dính; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 128/GCN-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_366-GCN-BXD_30112022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 366/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)