Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 418 thuộc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai

Thứ tư, 30/11/2022 08:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 361/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5300225726

Địa chỉ: Km3, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Km3, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 418

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 418 gồm: Xi măng, cốt liệu; Vữa, bột bả tường; Kim loại, mối hàn; Bê tông và hỗn hợp bê tông; Bitum; Bê tông nhựa; Sơn, Véc ni; Vật liệu phản quang; Vật liệu ngói lợp; Tấm thạch cao; Tấm xi măng sợi; Tấm tường bê tông; Ván, sàn gỗ nhân tạo; Thử nghiệm tại hiện trường và cấu kiện đúc sẵn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số: 138/GCN-BXD ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai và có hiệu lực đến hết ngày 15/7/2026

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_361-GCN-BXD_29112022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 361/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)