Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1386 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định Thanh Long

Thứ sáu, 25/11/2022 09:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 351/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định Thanh Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4300643584

Địa chỉ: số 62 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 62 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phổ Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1386

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1386 gồm: Thử nghiệm xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương nhựa; Bột khoáng cho bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Gạch, sản phẩm bê tông; Gạch, đá ốp lát; Dung dịch bentonite/Polyme; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm sơn; Phụ gia cho bê tông; Đất gia cố bằng chất kết dính; Cao su nhiệt dẻo, màng chống thấm, băng chặn nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 64/GCN-BXD ngày 22/01/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_351-GCN-BXD_24112022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 351/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)