Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1802 thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nam Việt IDC

Thứ tư, 14/09/2022 09:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/09/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 266/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nam Việt IDC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4900835979.

Địa chỉ: Khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ: Khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1802.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1802 gồm: Vật liệu cát, đá dăm (sỏi); Bột khoáng trong bê tông nhựa; Đất; Nhựa đường; Bê tông nhựa; Hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội sử dụng nhũ tương và xi măng, bitum bọt và xi măng; Bê tông, xi măng; Hiện trường; Sơn vạch đường nhiệt dẻo; Vữa xây dựng; Dung dịch bentonite; Mương bê tông đúc sẵn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 16/GCN-BXD cấp ngày 20/01/2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 20/01/2027.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_266-GCN-BXD_13092022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 266/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)