Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 72 thuộc Viện Công nghệ Giao thông vận tải - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Thứ ba, 26/07/2022 09:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 219/GCN-BXD về việc Viện Công nghệ Giao thông vận tải - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2500224668-001

Địa chỉ: tầng 1 nhà H5, số 54 phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: tầng 1 nhà H5, số 54 phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 72

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 72 gồm: Phép thử các chỉ tiêu của xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Nước cho bê tông và vữa xây dựng; Phụ gia hóa học cho bê tông và vữa xây dựng; Phép thử chỉ tiêu của bê tông xi măng; Phép thử các chỉ tiêu của vữa xây dựng; Phép thử chỉ tiêu của gạch xây; Phép thử chỉ tiêu của gạch bê tông; Phép thử chỉ tiêu của gạch bê tông tự chèn; Kim loại và liên kết hàn; Phép thử chỉ tiêu của bột khoáng trong bê tông nhựa; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường đặc; Phép thử các chỉ tiêu của cơ lý của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu của cơ lý của nhũ tương nhựa đường axit; Phép thử các chỉ tiêu của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu của sơn kẻ đường nhiệt dẻo; Thử nghiệm sơn hệ nước, hệ dung môi; Phép thử các chỉ tiêu của màng biển báo phản quang; Phép thử các chỉ tiêu của đất, cấp phối đá dăm; Đất, đá, cát gia cố chất kết dinh; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm, lưới địa kỹ thuật, màng chống thấm; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của dung dịch bentonite; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của băng cản nước; Thí nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 05/GCN-BGTVT ngày 27/6/2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_219-GCN-BXD_25072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 219/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)