Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 222 thuộc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình

Thứ ba, 21/06/2022 15:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 178/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 18, đường Tràng An, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Mã số doanh nghiệp: 2700828434

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 18, đường Tràng An, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 222

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 222 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_178-GCN-BXD_20062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 178/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)