Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 52 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Thủy lợi Hải Phòng

Thứ hai, 20/06/2022 15:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 175/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Thủy lợi Hải Phòng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 816 đường Trần Nhân Tông, p. Nam Sơn, Kiến An, TP. Hải Phòng;

Mã số thuế: 0200114357;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Địa kỹ thuật - Vật liệu xây dựng;

Địa chỉ: 816 đường Trần Nhân Tông, p. Nam Sơn, Kiến An, TP. Hải Phòng;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 52.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 52 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch xây; Gạch bê tông nhẹ (gạch bê tông bọt, khí không chưng áp); Gạch bê tông khí chưng áp AAC; Gạch bê tông; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường axit; Bê tông nhựa; Kiểm tra kim loại, hàn; Đất; Hiện trường; Nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 766/GCN-BXD ngày 24/6/2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_175-GCN-BXD_17062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 175/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)