Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 708 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lợi-Thủy Điện Bình Định

Thứ ba, 14/06/2022 09:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 164/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lợi-Thủy Điện Bình Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4100259324

Địa chỉ: số 307 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Cơ lý đất và vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 307 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 708

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 708 gồm: Thử nghiệm cơ – hóa lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu đất gia cố; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm vữa xây dựng; Phân tích hóa nước xây dựng; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thí nghiệm nhựa đường – nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm sản phẩm bê tông bọt khí không chưng áp và chưng áp.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Giấy chứng nhận số 907/GCN-BXD ngày 28/12/2018 và số 230/GCN-BXD ngày 18/9/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_164-GCN-BXD_13062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 164/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)