Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1613 thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng kiến trúc nội thất thương mại Thiên Long

Thứ năm, 09/06/2022 10:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 158/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng kiến trúc nội thất thương mại Thiên Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0106710627

Địa chỉ: Thôn Đại Bản, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Thôn Đại Bản, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1613

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1613 gồm: Thử cơ lý của xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất; Thử nghiệm kim loại; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Nhựa đường Polime; Thử nghiệm tro bay, phụ gia hóa học cho bê tông, vữa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; gạch, đá ốp lát; Thử nghiệm nước xây dựng; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật - bấc thấm – màng chống thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_158-GCN-BXD_08062022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 158/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)