Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 487 thuộc Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Toàn Chính

Thứ sáu, 20/05/2022 10:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 145/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Toàn Chính đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0400553961

Địa chỉ: số 71 đường Ngô Tất Tố, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và cơ học đất

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 123+125 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 487

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành 487 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bẳng gang dẻo; Thử nghiệm vật liệu kim loại; Thí nghiệm hiện trường; Phép thử băng chặn nước PVC; Thử nghiệm màng chống thấm; Thử nghiệm ống nhựa và phụ tùng PVC, HDPE; Thử nghiệm gạch lát Granito.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kế từ ngày ký và có hiệu lực đến hết ngày ngày 25 tháng 7 năm 2026.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_145-GCN-BXD_19052022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 145/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)