Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 214 thuộc Công ty TNHH XD và TM Việt Bắc BQP

Thứ năm, 05/05/2022 09:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 121/GCN-BXD về việc Công ty TNHH XD và TM Việt Bắc BQP đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4601589940

Địa chỉ: Tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiếm định và Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 2, phường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 214

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 214 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng, clanhke xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây; Thử nghiệm cơ lý kim loại; Thử nghiệm cơ lý đất, đá, sỏi trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa, nhựa bitum; Thử nghiệm chỉ tiêu bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch Terrazzo; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá ốp lát; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm nước xây dựng; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm dây điện dân dụng; Thử nghiệm ống PVC, uPVC, HDPE, PPR, PR và phụ kiện ống nhựa; Thử nghiệm vật liệu kính; Thử nghiệm sơn; Thử nghiệm băng cản nước; Thử nghiệm cơ lý bột bả matit; Thử nghiệm thạch cao; Thử nghiệm cơ lý gỗ; Thử nghiệm ống cống tròn, cống hộp BTCT; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 357/GCN-BXD ngày 6/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_121-GCN-BXD_04052022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 121/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)