Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1204 thuộc Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Trung và Tây Nguyên

Thứ năm, 28/04/2022 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 118/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Trung và Tây Nguyên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0400417380

Địa chỉ: 132 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm tổng hợp LAS-XD 1204

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 8, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1204

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1204 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Cơ lý bentonite; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Phân tích hóa nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_118-GCN-BXD_27042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 118/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)