Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1595 thuộc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và kiểm định Linh Thịnh Phát

Thứ ba, 14/06/2022 09:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/6/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 161/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và kiểm định Linh Thịnh Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Số nhà 148 đường Thống Nhất, TDP Thuận Tiến, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mã số thuế: 3002252512.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số nhà 148 đường Thống Nhất, TDP Thuận Tiến, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1595.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1595 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép, kim loại, mối hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm tại hiện trường; Nhựa Bitum; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày 13/6/2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_161-GCN-BXD_13062022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 161/GCN-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)