Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1201 thuộc Công ty TNHH Quang Anh

Thứ sáu, 05/11/2021 10:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/11/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 224/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Quang Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0700220392

Địa chỉ: Số 15, tổ 21, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1201

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1201 gồm: Thử cốt liệu bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông nhẹ; Gạch gốm ốp lát; Kiểm tra thép xây dựng; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Bê tông nhựa; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thí nghiệm cơ lý nhựa bitum; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm cơ lý vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Cơ lý bentonnit.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 462/GCN-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2016.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_224-GCN-BXD_04112021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 224/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)