Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 706 thuộc Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định

Thứ năm, 01/07/2021 09:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 130/GCN-BXD về việc Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 173-175 Phan Bội Châu, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Mã số thuế: 4100467733

Tên phòng thí nghiệm: Labo thí nghiệm vật liệu xây dựng và cơ lý đất

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 173-175 Phan Bội Châu, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 706

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 706 gồm: Vải địa kỹ thuật - bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Bê tông nhựa; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Xi măng, xi măng bền sunfat.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 173/GCN-BXD ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 16/10/2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_130-GCN-BXD_30062021_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 130/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)