Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 374 thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm định Hưng Phú

Thứ tư, 05/05/2021 09:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/05/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 82/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm định Hưng Phú đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Tổ 14, Ấp 1, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Mã số thuế: 3603402850

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Hưng Phú

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 14, Ấp 1, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 374

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 374 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng và vữa cho xây gạch bê tông nhẹ; Gạch bê tông nhẹ; Gạch bê tông khí chưng áp ACC; Gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Gạch Terazo; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường axit; Bê tông nhựa; Kiểm tra kim loại, hàn; Hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 460/GCN-BXD ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_82-GCN-BXD_04052021_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 82/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)