Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1479 thuộc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng - Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Hải Dương

Thứ tư, 28/04/2021 09:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/04/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 79/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dụng - Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Hải Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 5 đường Thanh Niên, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800234462-001

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm LAS-XD 1479

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 5 đường Thanh Niên, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1479

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1479 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch Granito; Thử nghiệm gạchTerazo; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm tấm sóng amiăng – xi măng; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số 974/GCN-BXD ngày 12/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết ngày 12/7/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_79-GCN-BXD_27042021_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 79/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)