Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần 539 Tư vấn - Xây dựng công trình

Thứ năm, 27/02/2020 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 24/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần 539 Tư vấn - Xây dựng công trình  đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 2901222636

Địa chỉ: số 9, ngõ 36/5 đường Phan Vân, Khối 11, Ph. Lê Lợi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Nhà văn hóa (cũ) thôn Đại Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quàng Ninh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1023

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1023 gồm: Thử nghiệm đất trong phòng; Lĩnh vực thử nghiệm hiện trường; Cát trong phòng thí nghiệm; Thử hỗn hợp bê tông và bê tông nặng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 380/GCN-BXD ngày 18/6/2018 của Bộ Xây dựng và có thời hạn đến 18/6/2023

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_24-GCN-BXD_26022020_signed.pdf

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 24/GCN-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)