Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Thái

Thứ ba, 23/10/2018 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 704/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Thái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 10, Ngõ 177/18 đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0102973738

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định công trình

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 10, Ngõ 177/18 Đường Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 725

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 725 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra vật liệu kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý vữa xây; Thử nghiệm nước cho xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý của gạch xây, block bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 51/QĐ-BXD ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 704/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_704-GCN-BXD_19102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)