Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng

Thứ ba, 23/10/2018 15:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 701/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 47 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Mã số thuế: 2900640461;

Tẽn phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa điểm đặt phòng thí nghiệm: Số 47 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 976

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 976 gồm: Thí nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm ống nhựa; Thí nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm cống thoát nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 701/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_701-GCN-BXD_19102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)