Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần thí nghiệm kiểm định ABE

Thứ năm, 18/10/2018 14:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 666/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thí nghiệm kiểm định ABE đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 5 Đường 3A, Khu dân cư Phước Thiện, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0313306483

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Xây dựng và Kiểm định Công Trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 5 Đường 3A, Khu dân cư Phước Thiện, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1517

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1517 gồm: Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 443/QĐ-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 666/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_666-GCN-BXD_15102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)