Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai - Chi nhánh Miền Nam

Thứ tư, 26/09/2018 13:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Ngày 24/09/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 621/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai - Chi nhánh Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Thửa đất số 639, Tờ bản đồ DC 15, Ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Mã số thuế: 0500443916-007

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm - KCS

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Thửa đất số 639, Tờ bản đồ DC 15, Ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1792

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1792 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 621/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_621-GCN-BXD_24092018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)