Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần A Cao

Thứ năm, 20/09/2018 14:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/09/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 616/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần A Cao đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0103862660

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 990

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 990 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vật liệu cát, đá, cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất, đá; Thử nghiệm thép, kim loại, mối hàn; Thử nghiệm ống nhựa PVC, uPVC, HDPE; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch, đá ốp lát; Phân tích hóa nước; Vải địa kỹ thuật, màng chống thấm, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm sơn, vecsni.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 395/QĐ-BXD ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 616/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_616-GCN-BXD_19092018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)