Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng công trình

Thứ sáu, 31/08/2018 13:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 603/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2901047215;

Địa chỉ: Số 30 Đường Hồ Quý Ly, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng LAS-XD 757;

Địa chỉ: Số 30 Đường Hồ Quý Ly, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 757.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 757 gồm: Xi măng; Bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Gạch xây; Gạch bê tông; Gạch xi măng lát nền; Gạch bê tông tự chèn; Gạch bê tông nhẹ (Gạch bê tông bọt khí không chưng áp); Đá ốp lát tự nhiên; Kinh xây dựng; Chất dẻo; Sơn nội, ngoại thất; Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng; Tấm thạch cao; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Dung dịch bentonite; Vật liệu kim loại và liên kết; Thí nghiệm đất trong phòng; Thí nghiệm hiện trường; Nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Quyết định số 332/QĐ-BXD ngày 27/08/2012.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 603/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_603-GCN-BXD_31082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)