Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật Hoàng Gia Việt Nam

Thứ ba, 13/02/2018 15:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 13/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 154/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật Hoàng Gia Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0105232417.

Địa chỉ: Số 55 Phố Cầu Cốn, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Tên Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm cơ học đất và vật liệu xây dựng.

Địa chỉ: Số 55 Phố Cầu Cốn, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1109.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1109 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cốt liệu; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm sản phấm bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp; bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp); Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Kiểm tra nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Quyết định số 276/QĐ-BXD ngày 12/6/2014.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 154/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_154-GCN-BXD_13022018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)