Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên

Thứ sáu, 31/08/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 604/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 4400202255;

Địa chỉ: Số 205 Nguyễn Trung Trực, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng vật liệu - nền móng công trình;

Địa chỉ: Số 205 Nguyễn Trung Trực, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 331.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 331 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Kim loại và mối hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Hiện trường; Vữa xây dựng; Gạch xây; Gạch bê tông; Nước cho bê tông và vữa; Bột khoáng trong bê tông nhựa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 383/QĐ-BXD ngày 30/8/2010.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 604/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_604-GCN-BXD_31082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)