Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi - Xí nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng

Thứ tư, 29/08/2018 13:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 560/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi - Xí nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Mã số thuế: 3200198514-003.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khu phố 9, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 952

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 952 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 296/QĐ-BXD ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 560/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_560-GCN-BXD_23082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)