Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh

Thứ tư, 29/08/2018 13:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 556/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 319 Mậu Thân, khóm 7, Phường 9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Mã số thuế: 2100293360

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và Vật liệu xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 319 Mậu Thân, khóm 7, Phường 9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 286

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 286 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thí nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thí nghiệm gạch terrazzo; Thí nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 350/QĐ-BXD ngày 4 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 556/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_556-GCN-BXD_23082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)