Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Bắc Miền Trung

Thứ hai, 20/08/2018 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 551/GCN-BXD về việc Công ty Cố phần Tư vấn xây dựng công trình Bắc Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 3000292904;

Địa chỉ: Số 266 (số 268 cũ) Đường Nguyễn Trãi, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm, kiểm định chuyên ngành xây dựng;

Địa chỉ: Số 266 (số 268 cũ) Đường Nguyễn Trãi, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 181.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 181 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Gạch xây đất sét nung; Gạch bê tông; Gạch xi măng lát nền; Gạch bê tông tự chèn; Dung dịch bentonite; Thử nghiệm đất trong phòng; Vật liệu kim loại,mối hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Vật liệu bột khoáng trong BT nhựa; Nước trong xây dựng; Đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng; Sơn kẻ đường; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 22/9/2008.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 551/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_551-GCN-BXD_20082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)