Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông VINACO

Thứ hai, 20/08/2018 13:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 550/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông VINACO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2900535996;

Địa chỉ: Số 217, Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng LAS-XD 111;

Địa chỉ: Số 217, Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 111.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 111 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Bê tông và bê tông nặng; Gạch bê tông tự chèn; Gạch xây; Ngói đất sét nung; Gạch bê tông; Nhựa bitum; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Bê tông nhựa; Dung dịch bentonite; Vật liệu kim loại và mối hàn; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô; Nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 2973/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2015.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 550/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_550-GCN-BXD_20082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)