Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương Mại P&T

Thứ ba, 07/08/2018 13:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 488/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương Mại P&T đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 3B-5B/244 Châu Thị Kim, Phường 7, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Mã số thuế: 1100688582

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm định Long An PT

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 3B-5B/244 Châu Thị Kim, Phường 7, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1779

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1779 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử cơ lý gạch terrazzo; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 488/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_488-GCN-BXD_06082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)